Avís legal

El present document té per finalitat regular les normes d’ús i salvaguardar la protecció dels usuaris de www.bcnnauticcenter.com, propietat de Barcelona Nautic Center – d’ara endavant BNC- amb domicili a Passeig Joan de Borbó S/N, Moll de Llevant –Port de Barcelona- 08039 –Barcelona i amb C.I.F B-65876617.

La utilització d’aquesta pàgina web i/o dels seus serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús.

       1. ÚS DE LA PÀGINA I SERVEIS

1.1 L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.bcnnauticcenter.com aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa pàgina d’acord a la llei. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.bcnnauticcenter.com o serveis, amb finalitats o efectes il•lícits i/o contraris a l’establert en les presents normes d’ús, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la pàgina o impedir el seu normal ús.

1.2 BNC podrà, per a major agilitat en el funcionament de www.bcnnauticcenter.com i en benefici dels usuaris, modificar els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de BNC, podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça electrònica: info@bcnnauticcenter.com.

       2. PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

BNC es compromet a complir la legislació vigent en matèria de tractament automatitzat de dades i, en particular, la Llei Orgànica 15/99 de Protecció de Dades de Caràcter Personal de 13 de desembre.

BNC li informa que la seva adreça de correu electrònic serà introduïda en un fitxer automatitzat (llista de distribució) amb la finalitat de proporcionar-li informació de les nostres notícies i ofertes per e-mail.

En cas que no desitgi rebre més notícies i ofertes per e-mail, ha de procedir a comunicar-nos-ho via adreça electrònica (info@bcnnauticcenter.com) o bé dirigint-se per escrit a:

Barcelona Nautic Center

Passeig Joan de Borbó S/N

Moll de LLevant | Port de Barcelona

08039 Barcelona- Espanya

Privacitat i seguretat

BNC no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer però podran ser cedits a les empreses del nostre grup per a usos o enviaments comercials i/o promocionals dels nostres serveis.
BNC garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals. Així mateix, garanteix que el servidor en el qual s’emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

Actualització de les seves dades


És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.
Considerem que si no cancel•la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a seguir incorporat als mateixos fins que l’empresa ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.
BNC pot modificar les presents polítiques de privacitat per adaptar-les a les modificacions que es produeixin en el nostre web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent.

       3. PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat de BNC o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel•lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de BNC i/o del titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col•laborador o soci de l’empresa.

       4. ENLLAÇOS

4.1 En el cas que www.bcnnauticcenter.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, BNC no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa BNC no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/ s pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L’existència d’un enllanç no pressuposa relació de cap classe entre BNC i el propietari de la pàgina web que el mateix s’estableixi.

4.2 Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un enllaç amb la pàgina www.bcnnauticcenter.com, hauran de garantir que l’enllaç només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.bcnnauticcenter.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.bcnnauticcenter.com.

       5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

5.1 BNC no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a la disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat que pugui deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda a la persona afectada. Així mateix, intentarà restablir immediatament la interrupció i posarà a la disposició de l’usuari, dins de les seves possibilitats, mesures alternatives.

5.2 BNC no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions al programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin la pàgina, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos

5.3 BNC no controla amb caràcter previ, aprova, ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva dels tercers, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers.

5.4 BNC no s’obliga a controlar i no controla, ni garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament dels productes o serveis posats a la disposició de l’usuari per tercers allotjats fora de www.bcnnauticcenter.com, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis.

5.5 L’usuari respondrà dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que BNC pogués sofrir com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari, de la llei o de qualsevol de les condicions generals recollides en el present acord.

       6. DRET DE MODIFICACIÓ I SALVAGUARDA DE LES NORMES D’ÚS

BNC es reserva el dret de modificar qualsevol dels termes i condicions de les presents normes d’ús, en els termes i condicions que estimi convenient.

Si una de les estipulacions de les presents normes d’ús fos declarada nul•la o inoperant, la resta de les condicions es mantindran en els termes acordats. BNC es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul•litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

       7. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes normes d’ús es regeixen per la llei espanyola. BNC i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau, pogués correspondre’ls, a la competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.