Travel-lift

Travel lift
  • Fossa per a la varada d’embarcacions de fins 8 metres de màniga.
  • Un travel lift amb capacitat de 160 tones.
  • Disposem de tot tipus de material d’estacada (apuntalaments, tacs…) adaptables a qualsevol forma de casc, tant per motores com per velers.

Altres serveis:

 

Amarraments

1.800 m2 de superfície d’amarraments d’espera i de treball.

Hivernada

Més de 3.000 m2 de superfície per a la hivernada d’embarcacions.

Repair&Refit

Realitzem tota mena de reparacions: pintura, mecànica, restauració d’interiors…


Per més informació >>