Repair & Refit

PINTURA

BARCELONA NAUTIC CENTER li ofereix un servei integral en el pintat d’embarcacions. Emprem tecnologia d’alta gamma per a l’aplicació de tots els nostres productes i comptem amb equips de ventilació i extracció, equips de filtració i regulació de temperatura i equips d’assecatge i descontaminació.

Servicios

MECÀNICA

A BARCELONA NAUTIC CENTER estem especialitzats en la reparació de:

 • Motors.
 • Generadors.
 • Inversors- reductors.
 • Línies d’eixos.
 • Hèlixs de maniobra.
 • Estabilitzadors.
 • Etc…

ENGINYERIA ELÈCTRICA

 • Manteniment i muntatge d’installacions elèctriques.
 • Installació i reparació d’equips electrònics.
 • Reparació i bobinatge de motors elèctrics.
 • Termografia d’installacions i equips.
 • Quadres elèctrics.
Servicios
Servicios

CALDERERIA NAVAL

 • Treballs en xapa d’alumini, acer i inoxidable.
 • Treball en tot tipus de canonades d’acer, inoxidable i coure.
 • Soldadura.
 • Hidràulica.
 • Construcció de peces.

VELERIA

 • Fabricació i reparació de tota mena de veles.

FUSTERIA I EBENISTERIA

 • Restauració d’interiors.
 • Mobiliaris.
 • Tapes de soleta.
 • Cobertes.

HÈLIXS I EQUIPS DE PROPULSIÓ

 • Reparació d’hèlixs i eixos.
 • Equilibrat estàtic i dinàmic d’hèlixs.
 • Ajustos i mecanitzats d’eixos.
 • Verificació i modificació de pas d’hèlixs.

EIXÀRCIA I FERRAMENTA

 • Arboradura de pals d’alumini, carboni i fusta.
 • Muntatge i desmuntatge de ferramenta.
 • Substitució d’eixàrcia.
 • Muntatge i reparació d’enrotlladors, acumuladors i botavares.

Altres serveis:

 

Travel Lift

Fossa per a la varada de vaixells fins a 8 metres de màniga i Travel Lift de 160 tones.

Amarraments

1.800 m2 de superfície d’amarraments d’espera i de treball.

Hivernada

Més de 3.000 m2 de superfície per a la hivernada d’embarcacions.


Per més informació >>